Boekrecensie

  • Boekrecensie

    Boekrecensie | Dit is de Hond

    “Het roedelmodel is misschien in veel opzichten gebrekkig, maar in één opzicht is het zeker correct: in hun gedrag tegenover mensen maken honden gebruik van een aantal regels en gedragspatronen die uiteindelijk afkomstig zijn van de wolf en andere, eerdere hondachtigen voorouders”, schrijft John Bradshaw. “Maar dat zijn niet de regels als: domineren of gedomineerd worden, vernietigen of vernietigd worden. Het zijn familieregels, principes als: degenen die je grootbrengen zijn degenen die je je hele leven blijven koesteren.”